Koučingo specialistų mokykla

36-oji grupė startuoja 2022 m.
rugsėjo mėn. 16-18 d. 

Terapinės grupės susitikimas

2022 m. rugsėjo mėn. 23-25 d.

 

Online „Pokalbiai apie Gyvenimą tėkmėje 3“

2021 m. spalio  mėn. 14 d.